Gezondheid

Kabinet zet met integraal voedselbeleid stevig in op gezond, duurzaam en meer plantaardig

30 mrt , 2022  

“Goed dat er weer gesproken wordt over een integraal voedselbeleid”, Aldus Natascha Kooiman van de Transitiecoalitie Voedsel als reactie op de brief van 29 maart jl. van minister Staghouwer over de evaluatie van het voedselbeleid. “We zijn verheugd dat het kabinet zich uitspreekt voor een betere verbinding tussen consumptie en productie, maar ook gezondheid en duurzaamheid op weg naar een toekomstgericht en klimaatbestendig voedselsysteem. Natuurlijk zien we ook aandachtspunten.”

Transitiecoalitie Voedsel is verheugd dat het kabinet zich bij monde van minister Staghouwer uitspreekt voor een duidelijke visie en doel m.b.t. omslag naar een meer plantaardig eetpatroon: 50:50 in 2030. Wel roept Transitiecoalitie Voedsel op tot een ambitieuzere doelstelling: “50/50 in 2030 betekent dat we in de komende 8 jaar slechts 10% verschuiven in hoe de verhouding dierlijk / plantaardig is. Dit terwijl de verschuiving naar minder dierlijk in ons eetpatroon een van de meest impactvolle en belangrijkste interventies is om te komen tot een houdbaar voedselsysteem, het halen van de doelen van het Klimaatakkoord, en te komen tot een stevigere voedselzekerheid met minder afhankelijkheid van veevoerstromen (zie de huidige situatie met Oekraïne en Rusland)” aldus Natascha Kooiman.

Een ander verbeterpunt dat de Transitiecoalitie Voedsel benoemt, is de inzet op vrijwillige instrumenten en communicatie. “De ervaring leert en onderzoek wijst uit dat deze onvoldoende effectief zijn. De Transitiecoalitie Voedsel is daarom benieuwd naar de uitwerking van de aangekondigde ‘inzet van evenwichtige mix van beleidsinstrumenten’, waar ook normering en beprijzing onderdeel van kunnen uitmaken”. Verder vindt de Transitiecoalitie Voedsel het een goede zaak dat minister Staghouwer een onderzoek naar ‘een heffing op vlees in combinatie met een terugsluis richting de producerende sector’ aankondigt. “Dit is ook in overeenstemming met de mening van de meerderheid van Nederlandse bevolking”, aldus Natascha Kooiman.

Transitiecoalitie Voedsel is verbaasd dat in de politiek alleen al de aankondiging van een onderzoek naar een vleestaks zoveel emotionele reacties oproept. Onderzoek is juist bedoeld hoe een dergelijke maatregel zo effectief mogelijk in kan worden gevoerd.

Een meer uitgebreide reactie op de brief van Minister Staghouwer aan de Tweede Kamer m.b.t. Evaluatie Voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid is te vinden via deze link. Zie voor het tienpuntenplan bijgaande link.

Eerder overhandigde Transitiecoalitie Voedsel een petitie met tien concrete aanbevelingen voor overheid en beleid, voor een gezonde, duurzame en meer plantaardige voedselomgeving en een eiwitstrategie die bijdraagt aan een gezonde en duurzame voedselomgeving. “We zijn verheugd te constateren dat het kabinet veel van onze aanbevelingen heeft overgenomen”, geeft Natascha aan.

, , , , , ,

ByGeef een reactie